Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

VİZYONUMUZ
Sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakların kullanımında alternatif çözümler üreterek yenilenebilir enerji kaynaklarıyla atıktan enerjiye olan süreç yönetiminde sektörümüzde lider bir kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ
• Endüstriyel ve evsel atıklardan, enerji geri kazanımı sağlayacak ve yenilenebilir enerji kaynağı olacak alternatif yakıt üreterek tükenen doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için çözüm üretmek,
• Ülkemizin enerji tedarikinde dışa bağımlılığını azaltarak, ülkemize ve ortaklarımıza katma değer yaratmak,
• Şirketimiz insan kaynağına verdiğimiz değer ile paydaşlarımızın entegre atık yönetimi konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak.

DEĞERLERİMİZ
Bursa Entegre Enerji, çalışanlarıyla birlikte; gelişmeyi, kaliteli ve standartlara uygun ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor. Ülkesi, müşterileri, ortakları, tedarikçileri için güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefliyor.

Müşterilerimiz velinimetimizdir.
Yeni nesil ismiyle müşteri memnuniyeti, millet olarak örf ve anelelerimizden olan öğretimiz müşterinin velinimet olduğu ve her zaman haklı olduğu bizim düsturumuzdur.

Ürün ve hizmetlerimize sahip çıkmak ve hizmet ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Mükemmellikte sürdürülebilir olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde, mükemellik ve sektörde sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir.

İnsan kaynağımız, en önemli varlığımızdır.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, BURSA ENTEGRE ENERJİ’ nin asırlık bir şirket olabilmesi hedefimizin temel şartıdır.

Sürekli gelişmek için kaynak yaratmak amacımızdır.
Hizmetin ve üretimin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; sermayenin hakkı olan kârı ortaklarımıza sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, tüm doğal kaynakların akılcı kullanımını sağlamak, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
Tüm ilişkilerimizde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, adilane, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Ülkemiz ekonomisinden aldığımız güce, güç katmayı hedef alırız.
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça bizde var olacağız.