KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME ( AYDINLATMA ) FORMU

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca,( kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır) “BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
ATIK BERTARAF VE ATY ÜRETİMİ alanında faaliyet göstermekte olan ve Bursa Ticaret Sicilinde 8457 no ile kayıtlı; KAYAPA MAH. SARI (530)CD. NO:17/1 NİLÜFER adresinde mukim, 0191059459000014 MERSİS no’lu, ÇEKİRGE VD. 1910594590 vergi no’lu, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan İlgili tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nın uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde;

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ve Personel programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, katılımcı memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle;

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ‘nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin personel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ve faaliyetlerinin tanıtılması,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Tedarikçi / Müşteri/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;

BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;
İşlenmektedir / işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi SGK vb. Resmi Kurumlara, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş yetkilileri ve Yönetim Kurulu üyelerine ve kanunen yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ye ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye iş başvurusu yaptığınızda, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ye ait çağrı merkezini aradığınızda, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş nin [ https://www.bursaentegreenerji.com] alan adlı internet sitesinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “KAYAPA MAH. SARI (530)CD. NO:17/1 NİLÜFER - BURSA- TÜRKİYE” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen iç eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş. tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş’ye iş başvurusu yaptığınızda, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş’ye ait çağrı merkezini aradığınızda, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş’ye sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş tarafından, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, sunulan ürün ve hizmetlerimizi ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, müşteri, çalışan memnuniyetini değerlendirmek, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Aktarımı : Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş. tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi İlgili yasal ve resmi birimlerle, BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş. yetkilileri ve Yönetim Kurulu üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak:
1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCAR’ET A.Ş KAYAPA MAH. SARI (530)CD. NO:17/1 NİLÜFER - BURSA- TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu
BURSA ENTEGRE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

BAŞVURU FORMU

BİLGİ GÜVENLİK İHLAL VE SONUÇ FORMU

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.