Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Bursa Entegre Enerji olarak, Kayapa Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisimizde Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Atık Ara Depolama faaliyetlerimiz sırasında sadece işimizin sonuçlarına değil, bu sonuçların nasıl elde edildiğine de önem veriyoruz. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları; atıktan yakıta, yakıttan enerjiye, enerjiden geleceğe taşıyan entegre atık yönetiminin en önemli parçasıyız.

Çalışanlarıyla birlikte; müşteri memnuniyetinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak, standartlara ve uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuata uygun ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;
Ülkesi, müşterileri, ortakları, tedarikçileri için; güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve saygınlık simgesi olmayı,

Millet olarak örf ve ananelerimizden olan öğretimiz müşterinin velinimet olduğu ve her zaman haklı olduğunu, ürün ve hizmetlerimize sahip çıkmak ve hizmet ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmayı görevimiz bildiğimizi,

Mükemmellikte sürdürülebilir olmanın vazgeçilmez hedefimiz olduğunu, kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve ilişkilerimizde mükemmellik ve sektörde sahip olduğumuz bu imajı korumanın ana hedefimiz olduğunu,

İnsan kaynağımızın, en önemli varlığımız olduğunu, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin çalışanlarımızın kalitesiyle başladığını, en iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, BURSA ENTEGRE ENERJİ’nin asırlık bir şirket olabilmesi hedefimizin temel şartı olduğunu,

Sürekli gelişmek için kaynak oluşturmak, hizmetin ve üretimin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; sermayenin hakkı olan karı ortaklarımıza sağlamanın; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, tüm doğal kaynakların akılcı kullanımını sağlamanın, ana ilkelerimizden olduğunu,

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymanın düsturumuz olduğunun ve tüm ilişkilerimizde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla adilane, iyi niyet ve anlayışla davranmanın, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymanın ilkemiz olduğunu,

Tehlikeli ve tehlikesiz atıklardan “Atıktan Türetilmiş Yakıt” elde etmek için geri dönüşümünün sağlanmasını ve dolayısıyla doğal kaynakların verimli kullanılmasını, faaliyetlerimiz esnasında oluşan çevre kirliliğini önlemeyi ve çevrenin korunmasını sağlamayı,

Atık temininden üretim ve bertaraf sürecine kadar oluşabilecek muhtemel acil durumlarla ilgili tedbirleri almayı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş kazalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesi için gerekli tedbirler almayı ve sürekli iyileştirmeyi, tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve ilgili diğer şartların gerekliliğini yerine getirmeyi,

Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği konusunda paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini, Çevre Yönetim Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için faaliyetlerde bulunmayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali UĞUR