Bursa Entegre Enerji

Bursa ve bölgesinde “Entegre Atık Yönetim” zincirinin bir halkası olarak sanayicimize çözüm ortağı olarak atık yönetim hizmeti sunma düşüncesiyle Kayapa Sanayi alanında kurulan Bursa Entegre Enerji A.Ş. toplam 7.000 m2 sahada, 3.750 m2 kapalı alana sahiptir.


Tesisimiz, Sanayi tesislerine endüstriyel atık yönetiminde atık oluşumundan nihai bertarafa kadarki süreçte hizmet sunup çözüm ortağı olabilme amacıyla kurulmuştur.
Şirketimiz atık yönetiminde ilk etapta;

Tesisimiz 31.05.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı geçici faaliyet belgesi ile atık kabul ve ATY üretim faaliyetlerine başlamıştır.

  • Atıktan Türetilmiş Yakıt(ATY) Üretimi
  • Atık Ara Depolama
  • Sıvı Atık Ön İşleme
  • Atık Yönetim Danışmanlığı
  • Atık Lojistik Hizmeti
  • Atık Analiz-Laboratuvar Hizmeti

Bir tesisin atığının başka bir tesis tarafından hammadde yada enerji kaynağı olarak kullanımı anlamına gelen "Endüstriyel Simbiyoz"un, faaliyet alanımız itibariyle önemli bir halkasını oluşturmaktayız. Felsefemiz "Sürdürülebilir Yaşam” bunun en önemli gerekliliği “Verimli Kaynak Kullanımı” ve “Sıfır Atık”tır.

Bu düşünceyle; kalorifik değeri olan endüstriyel atıkların tesislerimizde ileri teknoloji ile işlenerek atıktan türetilmiş yakıt(ATY) adı altında bir enerji kaynağına dönüştürmektir.