Image

Sıvı Atık Ön İşleme

Sıvı, çamurumsu ve sıvı katı karışık halde bulunan tehlikeli atıklar prosese alınmadan önce seperasyon, nötralizasyon gibi işlemlere tabi tutularak işlem tamamlanmaktadır.