Resmi Döküman Malzeme İmhası

Resmi makanlardan yada sanayi tesisleri ve ticari şirketlerden gelen resmi evrak, sigara, etiket, tohum vs gibi imha işlemi gerektiren malzemelerin gerekli hallerde resmi kurumların temsilcileri ile imha işlemi gerçekleştirilmektedir.