Image

A.T.Y Üretimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan GFB belgemizde mu¨saade edilen atıklar, analiz raporlarına göre yapılan değerlendirme sonrasında uygun olan atıkların ATY hazırlama tesisimize kabulu¨ yapılmaktadır.

Atıklar yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına göre özellikleri tesiste belirli olan stoklama alanlarına ayrı olarak depolanmaktadır.

Günlük çalışma programında belirlenen çalışma menüsüne göre stok sahalarından belirli oranlarda alınarak karıştırılan malzemeler kırıcı ünitesinde gerekli ayrıştırmalara ve boyut küçültmeleri yapılarak atıktan türetilmiş yakıt, ek yakıt ve alternatif ham madde tebliği’nde belirtilen özelliklere uygun ATY üretimi gerçekleştirilmektedir.

ATY üretim sürecindeki tüm faaliyetlerimiz fiziksel işlem olup hiçbir kimyasal işlem uygulanmamaktadır. Tesisimiz tamamen kapalı bir proses olup mevzuatın gerektirdiği her türlü önlem alınarak yüksek teknoloji ile kurulmuştur. Hava, su ve toprağa prosesimiz kaynaklı hiçbir zararlı emisyonun oluşması mümkün değildir.