Atık Analiz Laboratuvar Hizmeti

Atıktan tu¨retilmiş yakıt, ek yakıt , alternatif ham madde tebliği ve atık ara depolama tebliği gereğince kurulan laboratuvarımızda atık kabul işlemleri gereğince ve kalite kontrol amaçlı ölçu¨mlerimiz dışında sanayi tesislerinin talepleri u¨zerine;

  • Net kalori tayini
  • Nem tayini
  • Klor içeriği
  • Elementel analiz
  • Kül miktarı

gibi ölçümler konusunda hizmet verilmektedir.