Faaliyetler

Image

Atık Analiz Laboratuvar Hizmeti
FAALIYETLER

Atıktan tu¨retilmiş yakıt, ek yakıt , alternatif ham madde tebliği ve atık ara depolama tebliği gereğince kurulan laboratuvarımızda atık kabul işlemleri gereğince ve kalite kontrol amaçlı ölçu¨mlerimiz dışında sanayi tesislerinin talepleri u¨zerine;
Image

Atık Lojistik Hizmeti
FAALIYETLER

Sanayi tesislerinden kaynaklanan dökme, çeşitli ambalajlı, paletli, katı, sıvı ve çamurumsu atık malzemelerin geri kazanım tesisimize yada diğer lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştırılması konusunda tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlar ve ADR Belgeli şoförler ile artık taşıma hizmeti şirketimizce verilmektedir.
Image

Atık Yönetim Danışmanlığı
FAALIYETLER

Uzman ekibimiz, tecru¨bemiz ile her tu¨rlu¨ atığın geri kazanımı bertarafına yönelik lisanslı profesyonel çözu¨m ortaklarımız ile çevre mevzuatının gereklerini gu¨venli, ekonomik ve hızlı çözu¨mler getirecek danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Image

Resmi Döküman Malzeme İmhası
FAALIYETLER

Resmi makanlardan yada sanayi tesisleri ve ticari şirketlerden gelen resmi evrak, sigara, etiket, tohum vs gibi imha işlemi gerektiren malzemelerin gerekli hallerde resmi kurumların temsilcileri ile imha işlemi gerçekleştirilmektedir.
Image

Atık Ara Depolama
FAALIYETLER

ATY tesisimizde kullanım imkanı olmayıp Endüstri tesislerinde oluşan özellikle düşük miktarlardaki atıklar uygun ambalajlı ve lisanslı taşıma araçlarıyla tesislerden alınarak fabrikamızdaki ara depolama alanında gerekli sevkiyat miktarı oluşuncaya kadar depolanmaktadır.
Image

Sıvı Atık Ön İşleme
FAALIYETLER

Sıvı, çamurumsu ve sıvı katı karışık halde bulunan tehlikeli atıklar prosese alınmadan önce seperasyon, nötralizasyon gibi işlemlere tabi tutularak işlem tamamlanmaktadır.
Image

A.T.Y Üretimi
FAALIYETLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan GFB belgemizde mu¨saade edilen atıklar, analiz raporlarına göre yapılan değerlendirme sonrasında uygun olan atıkların ATY hazırlama tesisimize kabulu¨ yapılmaktadır.